1.สำหรับลงรับหนังสือ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ปี พ.ศ.2562 คล๊กที่นี่

2.เข้าสู่ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563 คล๊กที่นี่


สำหรับหน่วยงานที่ส่งหนังสือในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ขอความกรุณาประสานแจ้งปลายทางลงรับหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ปี พ.ศ.2562
Copyright 2017 Sarabanflow by Bigbeesolution company All rights reserved 062-2894625